Logo

Projekty

celý článok »

Čerpanie príspevku uznanému športu 2018 LŠŠ

16.10.2018

V zmysle Metodiky pre čerpanie prostriedkov uznanému športu boli Liptovskej šachovej škole pri Liptovskom šachovom zväze pridelené finančné prostriedky podľa prvého výpočtu v celkovej sume 675 EUR. Po opätovnom prepočítaní nerozdelených prostriedkov bola suma formou dodatku zmluvy zvýšená na 910,19 EURa. Použitie je zdokladované dokumentáciou po kliknutí na celý článok. 


celý článok »

Príspevok uznanému športu pre ŠKM Liptovský Hrádok

28.09.2017

V zmysle Metodiky pre čerpanie prostriedkov uznanému športu boli ŠKM Liptovský Hrádok pridelené finančné prostriedky podľa prvého výpočtu v celkovej sume 77,76 EUR. Použitie je zdokladované dokumentáciou po kliknutí na celý článok. 


celý článok »

Čerpanie príspevku uznanému športu 2017

20.09.2017

V zmysle Metodiky pre čerpanie prostriedkov uznanému športu boli Liptovskej šachovej škole pri Liptovskom šachovom zväze pridelené finančné prostriedky podľa prvého výpočtu v celkovej sume 486 EUR. Použitie je zdokladované dokumentáciou po kliknutí na celý článok.