Logo

2 % dane pripravené tlačivá za rok 2022

Prosíme priaznivcov Liptovskej šachovej školy o presmerovanie 2 % dane aj za rok 2022 pre LŠŠ. Finančné prostriedky budú použité na mládežnícke podujatia.

Údaje, ktoré vypisujete do tlačiva

IČO: 00592277
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Liptovský šachový zväz
Sídlo: M.M.Hodžu 34/20
PSČ: 031 01
Obec: Liptovský Mikuláš

V nových tlačivách, ktoré Finančná správa pripravila pre podiel dane za rok 2021 a tiež za rok 2022 už nie je kolonka Právna forma a ani Sídlo.

Fyzické a právnické osoby podávajúce daňové priznania vložia potrebné údaje o prijímateľovi 2 percent do vyhradenej časti tlačiva daňového priznania a podajú v daňovom priznaní spravidla do konca marca.

Právnické osoby už môžu nasmerovať len 1 percento dane, ale v prípade, že darujú aspoň 0,5 percenta dane do termínu na podanie daňového priznania na verejnoprospešný účel, majú možnosť stále poskytnúť 2 percentá. 

Vyplnené vyhlásenia u zamestnancov treba doručiť na príslušný daňový úrad spolu s potvrdením od zamestnávateľa a prípadne aj s potvrdením o dobrovoľníctve (treba sa individuálne dohodnúť s vedením LŠŠ na dobrovoľníckej náplni) najneskôr do konca apríla.

V ďalšej časti je už na stiahnutie tlačivo s predvyplnenými údajmi pre LŠZ, je možné použiť aj tieto tlačivá a vyplniť údaje do nich.