Logo

Kontakt

Liptovská šachová škola
pri Liptovskom šachovom zväze
 

Ing. Juraj Ivan
Roľnícka 25
Liptovský Mikuláš
031 05
Tel: + 421 905 701 671
E-mail: juraj.ivanlm@gmail.com

 

Liptovský šachový zväz

M.M.Hodžu 34/20

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 00592277

Korešpondencia: Karol Pekár, Prekážka 725/17, 033 01 Liptovský Hrádok, pekar.karol@imafex.sk