Logo

Čím sa zabávajú seniori?

[pridané: 06.05.2022]

Čosi-kamsi sa objavil Adamko s krabicou mne známej konzistencie, ale moderného obsahu. Dedo, ideme hrať šachy! Nuž, a kde. Každý si bude držať čaj na kolenách? Po otvorení krabice sa objavila štvrtinka šachovnice, poskladaná. Vyriešené! Zbytok krabice tvorili tri priehradky. Dve úplne prázdne. V tretej 2, slovom dve, súpravy figúrok.
Po vylosovaní farieb (ja mám čierne) staviame figúrky. Veža v rohu (Va1), moja (Va4). Dáma v strede miluje farbu svojich šiat (Db1), moja (Db4). Kráľ je vždy vedľa dámy (Kc1), môj (Kc4). Po vzájomnej dohode na posledné voľné miesto si postavíme ešte jazdcov (Jd1), môj (Jd4). Pešiakov vie postaviť každé malé dieťa (a2,b2,c2,d2), moje (a3,b3,c3,d3).
Hovorím, Adamko, veď nemáme žiadne voľné políčko, ako tu môžu ťahať figúrky!?
Dedo, veď môžu ešte vyhadzovať! A zahral 1.cxd3. Pozerám, môžem pešiaka vyhodiť kráľom? Nie, je poistený dámou. MAT! Podávam ruku, blahoželám víťazovi. To vzbudilo pozornosť okolo sediacej rodiny. Ty si porazil deda?! Ohromná sláva.
Otočíme šachovnicu, zmena farieb, postavíme figúrky.
Ja zahrám 1.cxd3 mat. Výkrik, dedo, ty odpisuješ! Nezabudnuteľný výrok prváčika Adamka. Akože obvinený bránim sa výrokom, veď aj ja sa učím, tentoraz od teba. Nedostatkom je malá šachovnica, málo figúr, ale najmä nemožnosť čierneho brániť sa. Vylepšiť to môžeme, keď miesto jazdcov postavíme aj druhé veže. Alebo strelcov, ale zakážeme ťah 1.cxd3 mat! Aj tak, kone sú najkrajšie figúry s jedinečnými pohybovými vlastnosťami.
Moja ponuka: za každý nový ťah, ktorý objavíš, dostaneš 5 korún, skoro viedla k môjmu finančnému krachu. Lebo ich našiel skutočne hodne. Našťastie, zachránila ma menová reforma.
A tak sme si zahrali šachy v skromných podmienkach, ale príjemnom prostredí...
Zapísal podľa skutočnej udalosti, viď foto
Ján Murín