Logo

Detský šachový festival višegrádskej štvorky LIPTOV 2008

Pondelok 14. januára 2008 bol dôležitým dátumom pre LŠŠ. Tento deň padlo definitívne rozhodnutie, či LŠŠ získa finančný príspevok a stane sa hostiteľom a organizátorom Detského šachového festivalu  višegrádskej štvorky LIPTOV 2008.

Bolo rozhodnuté v náš prospech - LŠŠ získala maximálny možný príspevok (4.000 EUR) a tak sa na Liptove koncom júna 2008 za šachovnicami (ale nielen za nimi) po prvýkrát stretnú deti a mládež zo štyroch krajín višegrádskej štvorky (SK, CZ, PL, HU).

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí svojou prácou prispeli k získaniu grantu.