Logo

Šach je zábava, poď sa s nami zabaviť.

Pre školský rok 2007 – 2008 v centre voľného času v Liptovskom Mikuláši otvárame nasledovné tréningové skupiny:

Prípravka detí v predškolskom veku

Prípravka detí od 6 do 10 rokov

Šachový tréning - začiatočníci

Šachový tréning - mierne pokročilí

Šachový tréning - pokročilí

Tréningové dni

Prípravka:                            pondelok              tréneri Pastorková, Ivan

Šachový tréning:                 pondelok              tréneri Ivan, Vronka, Bartek, Paleček Murín

                                               piatok                    tréneri Ivan, Vronka, Bartek, Paleček Murín

Tréneri:

Prípravu a šachové tréningy vedú tréneri s dlhoročnou praxou (prípravku učiteľka základnej školy p. Pastoreková, tréningy metodicky vedie reprezentačný tréner p. Paleček.

Šachová literatúra:

Pre všetky skupiny sú k dispozícii šachové knihy a materiál v papierovej forme

Prihlášky:

Rodičia môžu prihlásiť svoje deti každý pondelok a piatok od 14.00 hod. do 17.00 hod. v dome detí, alebo mailom, telefonicky, písomne na kontakt: Ing. Juraj Ivan, Roľnícka 25, 031 05 Liptovský Mikuláš, mobil 0905 701671, e-mail: juraj.ivan@stonline.sk.

Pre dochádzajúce skupiny individuálna dohoda.