Logo

Trhovisko neziskových organizácií

Názov projektu: Trhovisko neziskových organizácií
Predložený: 6.8.2007 (Komunitnej nadácii Liptova)
Realizácia projektu: 21.9.2007
Výška získanej podpory: 10.000 Sk

Zámerom a cieľom Liptovskej šachovej školy, prečo sa zúčastnila toho podujatia, bola prezentácia úspechov detí a mládeže z Liptova na národných, medzinárodných a na svetových šampionátoch v šachu a taktiež oslovenie širokej verejnosti, hlavne z radov detí a mládeže.
Obidva ciele boli splnené, trhovisko bolo vynikajúcou príležitosťou prezentovať vlastné úspechy a zároveň populárnou formou poukázať na tento druh športu a osloviť hlavne mladšie deti a mládež.

Časový harmonogram

júl reakcia na výzvu a prihlásenie sa na trhovisko
august obdržanie správy o účasti na trhovisku
  podpísanie zmluvy
  vytvorenie scenára LŠŠ
  návrh propagačného materiálu
  grafické spracovanie propagačného materiálu
  realizácia tlače propagačného materiálu
  výroba magnetických šachových súprav
  výroba maskota
september výroba loga LŠŠ
  výroba veľkoplošnej šachovnice
  príprava konceptu podujatia (hry, súťaže,...)
20.9. príprava stánku
21.9. dovoz materiálu
  samotný priebeh podujatia (program)
26.9. vyhodnotenie projektu a záverečná správa

Samotné podujatie bolo uskutočnené na Námestí v Liptovskom Mikuláši, príprava celého projektu však prebiehala na území celého Liptova, nakoľko Liptovská šachová škola pôsobí v celom liptovskom regióne.