Logo

VC žiackych družstiev B. Bystrica

PROPOZÍCIE TURNAJA
 
 

Usporiadateľ:                          mesto Banská Bystrica, CVČ Banská Bystrica, ŠK  Veža Banská Bystrica

                                              
Termín:                        19.4.2008 (sobota)
 
Miesto:                        Dom Slovenského misijného hnutia, Skuteckého 4, Banská Bystrica
 
Riaditeľ turnaja:                       Mgr. Richard VRBOVSKÝ
 
Hlavný rozhodca:                     Ing. Anton GEFFERT, CSc.
 
Prezentácia:                             19.4.2008 do 8,45 hodiny v hracej miestnosti
(žiadame účastníkov o dochvíľnosť !)
 
Hrací systém:                           švajčiarsky systém na 7 kôl
(riadenie turnaja počítačom, nasadzovanie družstiev podľa ø ELO)
 
Tempo hry:                              2 x 25 minút (bez zapisovania)
 
Zloženie družstva:                     4-členné družstvá (nar. po 1.1.1992) s povinnou účasťou dievčaťa
                                              
Štartovné:                                250 .- Sk za družstvo
Ceny:                                       diplomy a vecné ceny minimálne pre 3 najlepšie družstvá a pre troch najlepších na    jednotlivých šachovniciach, spomienkové ceny pre všetkých účastníkov
 
Prihlášky:                                 najneskôr 15.4.2008 na adresu:
                                        Ing. Anton Geffert, CSc.
Starohorská 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika
                                               ( 0908 183 339,zam.-   045/ 52 06 378)
             e-mail: geffert@vsld.tuzvo.sk
 
Z kapacitných dôvodov je maximálne možný počet družstiev 40.
Štart viacerých družstiev z jedného oddielu bude možný iba po osobnom dohovore s organizátormi po termíne uzávierky prihlášok – po 15.4.2008.
 
 
Každé družstvo zo Slovenska je povinné priniesť 2 kompletné šachové súpravy         (šachy + hodiny)
 
Nesplnenie vyššie uvedenej podmienky môže byť dôvodom nepripustenia družstva         do turnaja, resp. zvýšenia štartovného o 100.- Sk

Dokumenty na stiahnutie