Logo

"PF 2008" alebo "Aký bol rok 2007 ?"

Juraj, čím bol teda rok 2007 odlišný od iných ? Ako ho spätne hodnotíte ?

Rok 2007 bol v krátkej histórii LŠŠ najúspešnejším rokom z hľadiska dosiahnutých športových úspechov (majstri sveta detských klubov, 6 medailí z M SR, na MSR Slovenska družstiev v každej kategórii medaila,...).

Na veľmi dobrej úrovni sme zorganizovali najvýznamnejšie mládežnícke podujatie na Slovensku – Majstrovstvá Slovenska mládeže v šachu a pred letnými prázdninami sústredenie talentovanej mládeže.

Tieto úspechy sme mohli dosiahnuť vďaka tomu, že sme pre činnosť získali ďalších nadšených rodičov a sponzorov. Samozrejme máme šťastie na talentované a šikovné deti. LŠŠ, so všetkými svojimi zložkami (tréneri, deti, rodičia, sponzori a vedenie LŠŠ a SŠZ), tvoria zohratý kolektív.  

Podarilo sa nám úspešne zapojiť do grantov,  spropagovať šach na verejnosti (trhovisko neziskových organizácii). Začali sme systematicky pracovať v predškolských zariadeniach a ďalších školách.

Významný krok sme spravili v propagácii šachu a  LŠŠ medzi mládežou. Vytvorenie propagačných materiálov, loga LŠŠ , maskota a uvedenie do prevádzky www stránky – to sú najvýznamnejšie kroky v tejto oblasti.

 

Vymenovali ste veľa úspechov. Hovorí sa však, že jednoduchšie je úspech získať, ťažšie si ho udržať... Určite rok 2007 predstavuje pre Vás i pre celú LŠŠ veľkú výzvu do budúcnosti...

Výzva do budúcnosti je jasná – vytvoriť podmienky, aby hráči z LŠŠ sa začali presadzovať na medzinárodných mládežníckych súťažiach. To však chce zmeniť ešte mnohé veci, predovšetkým získať finančné zdroje na zaplatenie kvalitných trénerov a prechod na profesionálnu šachovú školu.

 

Popíšte nám čo bude LŠŠ čakať v roku 2008 ?

Hneď na začiatku roka sú dva dátumy, ktoré významne poznačia celý rok 2008:

11. január 2008 – dozvieme sa výsledky grantu V4 (usporiadanie medzinárodného mládežníckeho festivalu na konci júna)

17.2.-23.2.2008 Majstrovstvá Slovenska mládeže v Martine

Nasledovať budú M SR družstiev a predovšetkým medzinárodné súťaže.

V tréningovej oblasti pripravujeme sériu sústredení s GM Gennadijom Timoščenkom.

 

Nový rok je časom želaní, prianí i záväzkov do ďalšieho roka. Prezradíte nám Vaše "tajné želanie" do roka 2008. Čo by Vás v súvislosti s LŠŠ najviac potešilo ?

Veľmi by som si prial, aby sa k niektorým hráčom priklonila športová šťastena, ktorá ich doposiaľ obchádzala. Zaslúžili by si to za svoju húževnatú a systematickú prácu.

Vytvoriť organizačnú štruktúru LŠŠ, ktorá by zabezpečila prechod na profesionálnu šachovú školu v horizonte 3 až 5 rokov.

Pevné zdravie, pohodu v rodinách, deťom dobré výsledky v školách a rodičom úspechy v práci. 
 

Dávate si do nového roka nejaké "novoročné záväzky" ? (Keď otázku otočím, máte nejaké "neduhy", ktorých by ste sa rád zbavil ?

Vždy na konci roka sa zamýšľam nad uplynulým rokom a snívam, čo by sme mohli dosiahnuť v budúcom roku. Sny pre nasledujúci rok sú dva:

-          do tréningového procesu zaradiť pravidelné sústredenia s GM

-          zorganizovať medzinárodný mládežnícky turnaj (závisí od úspešnosti grantu V4)

Neduhy, bohužiaľ v mojom veku sa začínajú prejavovať čoraz viac, no určite za cieľ si kladiem zlepšenie komunikácie so spolupracujúcimi zložkami, rodičmi a s celým svojím okolím.

 

Vašou zásluhou je LŠŠ jednou z najúspešnejších šachových škôl na Slovensku. Prezradíte nám recept, kde beriete toľko energie na zamestnanie, menežovanie LŠŠ, trénovanie, organizovanie turnajov, účasť na turnajoch a samozrejme v neposlednom rade aj na vlastnú rodinu ? (mnohí z nás sa už presvedčili, že človek potrebuje veľmi dobrú kondíciu, aby s Vami stíhal). Zostáva Vám nejaký voľný čas, ak áno, ako rád relaxujete ?

Energie – potreboval by som jej viac. Najviac energie mi dodávajú „naše“ deti, ktoré ma presviedčajú, že to čo robím, má zmysel. Potom sú to rodičia, ktorí mi nedajú vydýchnuť. Som rád, že veľmi mi pomáha manželka.  

Voľný čas – rád sa vrátim k starým láskam a zahrám futbal, v zime zalyžujem. Veľmi rád sa prejdem po lese a pozriem, ako rastú huby.

 

Dovoľte mi na záver v mene všetkých detí i ich rodičov, popriať Vám do nového roka veľa zdravia, šťastia, lásky a splnených želaní, jednoducho dostatok všetkého, na čom v živote záleží a vysloviť Vám poďakovanie za "rok 2007".