Logo

Pod lupou (aký bol minulý 16.týždeň a aký bude budúci 17. týždeň)

Majstrovstvá Slovenska 2008
družstiev starších žiakov
                     
 
 
                                                 
Usporiadateľ:           Slovenský šachový zväz, TJ Slávia Prešovská univerzita
 
Termín:                     26. apríl 2008
 
Miesto:                       Študentský domov Prešovskej univerzity, ulica 17. novembra č.13,
Prešov / MHD trolejbus č, 2, 5, 38 – zastávka Vysokoškolský areál/
 
Garant za SŠZ:         Ing. Zdenek Gregor, predseda KM SŠZ a člen VV SŠZ
 
Riaditeľ turnaja:      PaedDr. Patrik Derfiňák
 
Rozhodcovia:                        Ing. Jaroslav Mindžák, Ján Eremiaš, RNDr. Miroslav Kováčik
 
Právo účasti:             4-členné družstvá registrovaných žiakov narodených po 1.1.1992. Zostava družstva musí obsahovať minimálne jedno dievča. V zostave družstva môže byť jeden hosťujúci hráč so súhlasom materského oddielu.
 
Systém hry:               Turnaj sa hrá švajčiarskym systémom na 7 kôl, tempo hry 2x25 minút s 5 sekundovým bonusom. Hodnotí sa olympijským systémom. O poradí rozhoduje počet bodov, Bucholz, stredný Bucholz, progres.
 
Prezentácia:              Prezentácia družstiev prebehne v hracej miestnosti od 8:00 do 8:45 hod.
                                   Prosíme o dochvíľnosť!
 
Vklad:                        200,- Sk za družstvo sa platí pri prezentácii.
 
Ceny:                         Medaily, diplomy a vecné ceny pre tri najlepšie družstvá a pre
najlepších na jednotlivých šachovniciach
 
Prihlášky:                  do 16. apríla 2008
                                   mailom na adresu cisarik@unipo.sk
 
Technické zabezpečenie: Účastníci prinesú dvoje elektronických  šachových hodín
                                   alebo sa im zvýši vklad o 50,- Sk  
 
Ubytovanie:               V Študentskom domove PU je k dispozícii 32 miest v hosťovských izbách - 270Sk/noc. V prípade vyčerpania kapacity v Domove mládeže na Sabinovskej ulici č.2 - 220Sk/noc.
 
Občerstvenie:            V oddelenom sektore jedálne je možné podať obed. Predbežná
kalkulácia : 100,- Sk. 
 
Usporiadateľ, informácie: Ing. Pavol Čisárik, Prostějovská 34 Prešov, tel. 091 ...
 
 
 
V Prešove 29. februára 2008            

Dokumenty na stiahnutie